شرایط و نحوه ارسال کالا

اجناس در ابعاد کوچک توسط تیپاکس ارسال می شود

با توجه به حساس بودن اجناس کوچک و غیر قابل ارسال بودن اجناس با ابعاد بزرگتر توسط پست ، خرید های مشتریان توسط تیپاکس و باربری ارسال می شود.

اجناس در ابعاد بزرگ توسط باربری ارسال میشود

هزینه ارسال با توجه به نوع محصول و شهر خریدار متفاوت است و در زمان تحویل کالا به تیپاکس یا باربری باید پرداخت شود.