با توجه به حساس بودن اجناس کوچک و غیر قابل ارسال بودن اجناس با ابعاد بزرگتر توسط پست ، خرید های مشتریان توسط تیپاکس و باربری ارسال می شود. اجناس در ابعاد کوچک توسط تیپاکس ارسال می شود. و اجناس در ابعاد بزرگ توسط باربری ارسال می شود.

هزینه ارسال با توجه به نوع محصول و شهر خریدار متفاوت است و در زمان تحویل کالا به تیپاکس و یا باربری باید پرداخت شود.

ارسال کالا ها توسط مراکز معتبر صورت می پذیرد و صحت و سلامت کالا پیش از ارسال تامین و تایید شده است.
در صورت معیوب شدن کالا بر اثر نحوه ی باربری و ارسال توسط مراکز: تیپاکس ، پست ، باربری و ترمینال، از عهده ی مجموعه خارج می باشد وبه عهده ی مراکز ذکر شده است.